Taisyklės

Akcijos „Kalėdų senelis svečiuose“ taisyklės

Pirk, rink ir švęsk šventes, drauge su Žaislų Planetos Kalėdų seneliu! Surinkus 6 akcijos antspaudus akcijos kortelėje, gauk unikalų kodą, kurį užregistravus Kalėdų senelis apsilankys svečiuose!

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Žaislų planeta akcijos „Kalėdų senelis svečiuose“ (toliau tekste – „Akcija“) organizatorius – UAB Kotryna“, adresas – S. Dariaus ir S.Girėno g 34 , LT-02189,Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Akcijoje dalyvauja visos parduotuvėje „Žaislų Planeta“esančios prekės išskyrus dovanų kuponus.
1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse Žaislų Planeta.
1.4. Akcijos galiojimo laikas: nuo 2017-11-13 iki 2017 – 12-10 imtinai.
1.5. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus UAB ,,Kotryna“ darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.

2. Prizai

2.1. Prizų fonde – 500 Kalėdų senelių vizitų. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevežyje ar Druskininkuose.
2.2. Kalėdų senelio vizito trukmė iki 15 min.

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Kiekvieną kartą, apsipirkę Žaislų Planeta parduotuvėje už 25€ gausite vieną akcijos antspaudą. (už 50 Eur. – 2; už 75Eur. – 3 ir t.t) Antspaudus reikia rinkti specialioje akcijos kortelėje. Kortelės išduodamos apsipirkimo metu. Surinkus 6 anstpaudus, akcijos kortelę kasoje išsikeiskite į unikalų kodą, kurį užregistravus. www.zaisluplaneta.lt galėsite pasirinkti Kalėdų senelio vizito laiką iš pateiktų pasiūlymų.
3.2 Gavus pranešimą į nurodytą el. Pašto adresą, senelio vizitas patvirtintas.
3.3. Akcija vyksta 2017-11-13 iki 2017-12-10 imtinai.
3.4. REGISTRACIJA. Registruojantis reikia nurodyti savo vardą, pavardę, tikslų adresą (Gatvę, namą, buto nr. miestą), dalyvausiančių vaikų skaičių. Registruojantis reikia įvesti unikalų kodą gautą kasoje.
3.5. Kalėdų Senelio vizito laiką galima pasirinkti iš tuo metu sistemoje esančių laisvų.
3.6. Kodas galioja tik vienai registracijai. Tai reiškia, kad vieną kartą užsiregistavus, registacijos duomenų keisti nebegalima.
3.7. Registruojantis, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų pateikiant informaciją.
3.8. Senelio vizito patvirtinimas - gautas pranešimą į nurodytu el. Pašto adresu.
3.9. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.
3.9.1. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu akcijos eigoje, t.y. nuo 2017-11-13 iki 2017-12-10 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.
3.9.2. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

4.

4.1. Kalėdų Seneliai aplankys 500 pirmųjų įvykdžiusių visas akcijos sąlygas nurodytas aukščiau minimuose punktuose.
4.3. Registracija Kalėdų senelių vizitams – nuo 2016 11 13 iki 2016 12 15 d.
4.4 Kalėdų senelių vizitų laikas – Gruodţio 20-23 d. Ir gruodžio 27-30 d

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: dovana įteikiama vaikui senelio vizito metu).
5.2 Jei pageidaujama programos vieta nėra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevežyje ar Druskininkuose yra taikomas papildomas atvykimo mokestis – 0.5€ už kiekvieną ne miesto teritorijoje esantį papildomą km.

7. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

7.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos Organizatoriui UAB, ,,Kotryna“, adresu: S. Dariaus ir S.Girėno g 34 , LT-02189,Vilnius iki 2018-01-01d. Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.


8. Galutiniai terminai ir sąlygos

8.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.
8.2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.
8.3 Akcijos organizatorius pasilieka teisę nutraukti akciją iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, užregistravus 500 Kalėdų senelių vizitų.
8.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti www.zaisluplaneta.lt