8 666 00 244
I-IV: 9:00-17:00; V: 9:00-16:00
 
 

 

 

 

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žaidimo organizatorius – Kotryna Group, UAB, įmonės kodas 121673734, VAT code LT216737314, adresas Dariaus ir Girėno g. 34, LT-02189, Vilnius (toliau – Organizatorius).
2. Žaidimas „Lobių medžioklė. Raskite 4 skirtingus QR kodus, skenuokite ir laimėkite prizus!” (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2021 m. rugpjūčio 03 d. iki 2021 m. spalio 31 d. (imtinai).
3. Žaidimas vyksta visose „Žaislų planeta“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikoje (toliau tekste bendrai vadinamose „Parduotuvė“) ir elektroninėje parduotuvėje www.zaisluplaneta.lt.
4. Bendros žaidimo taisyklės: 4 detalių dėlionės principas. Žaidime dalyvauja visi fiziniai asmenys, Organizatoriui priklausančiose parduotuvėse „Žaislų planeta“ ir elektroninėje parduotuvėje www.zaisluplaneta.lt ieškantys paslėptų 4 QR kodų. “Žaislų Planeta” parduotuvėse esantys QR kodai išdėlioti skirtingose parduotuvės vietose, kaip ir elektroninėje parduotuvėje www.zaisluplaneta.lt - skirtingose el. parduotuvės puslapių vietose. Suradus bent vieną kodą, reikia nemokamai atsisiųsti Boommio programėlę iš Google Play arba App elektroninių parduotuvių ir nuskenuoti anksčiau minėtos programėlės pagalba rastus QR kodus. Nuskenavus QR kodą žaidėjas gauna virtualią dėlionės dalį į Boommio programėlės virtualią piniginę. Tik surinkus visas 4 skirtingas dėlionės dalis, atsitiktine tvarka bus galima laimėti vieną iš trijų žaidimo prizų. Žaidimas vyks 13 savaičių. Viena savaitė skaitoma nuo pirmadienio iki sekmadienio (išskyrus pirmąją žaidimo savaitę: nuo antradienio iki sekmadienio). Kiekvieną pirmadienį yra keičiami QR kodai parduotuvėse bei el.parduotuvėje. Norint surinkti pilną 4 detalių dėlionė ir gauti prizą, visi QR kodai turi būti nuskenuoti tą pačią savaitę.
5. Žaidimo prizai: sportiniai maišeliai, virtualūs Boommio taškai (5, 8 ir 10), kuriuos vėliau bus galima iškeisti į Boommio programėlėje esančių partnerių dovanų kuponus, bei pagrindinis prizas – 9 laimėtojai turės galimybė per 1 min. nemokamai išsinešti tiek prekių iš fizinės “Žaislų Planeta” parduotuvės, kiek laimėtojas pajėgs panešti rankose bei duotame pirkinių krepšelyje. Pagrindinį prizą gali atsiimti tik vienas asmuo.
6. Visi žaidimo dalyviai, surinkę visas 4 virtualias skirtingas dėlionės dalis, laimi vieną iš aukščiau minėtų prizų.
7. Vienas Boommio registruotas vartotojas pilną dėlionę gali surinkti daugiau nei 1 kartą, tačiau tik 1 kartą per 1 ir tą pačią dieną. Maksimalus skenavimų skaičius per dieną - 4 kartai. 8. “Žaislų Planeta” parduotuvėse ir internetinėje svetainėje www.zaisluplaneta.lt pateikiami skirtingi QR kodai, o tai reiškia, jog radus fizinėje parduotuvėje QR kodą bus pradedama dėlioti viena dėlionė, o radus QR kodus elektroninėje parduotuvėje - kita.
9. Surinkus visas 4 virtualias skirtingas dėlionės dalis Boommio programėlėje ir paspaudus ant el. kupono esantį mygtuką “PANAUDOTI”, virtualioje Boommio piniginėje atsiras dar vienas el. kuponas, kuriame spustelėjus apačioje kupono esantį ‘i’ simbolį, bus pateikta detali informacija apie laimėtą prizą ir prizų atsiėmimą. Prizą bei jo paskyrimo terminą atsitiktine tvarka parenka Boommio programėlė.
10. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus ir jo dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai.
11. Žaidimo kuprinės bei pagrindinio prizo laimėtojas privalo atsiimti Žaidimo prizą iki 2021 11 05. Laimėtus sportinius maišelius žaidėjas gali atsiimti bet kurioje iš „Žaislų Planeta“ parduotuvių, parodžius parduotuvės aptarnaujančiam personalui Boommio programėlėje sugeneruotą el. kuponą su brūkšniniu BAR kodu. Jei parduotuvėje, kurioje žaidimas pageidauja atsiimti laimėtą žaidimo kuprinę, tuo metu nėra likę prizų (kuprinių), parduotuvės personalas nurodo, kada prizas bus pristatytas ir žaidėjas galės atvykti prizo atsiimti, arba suteikia žaidėjui informaciją, kurioje kitoje parduotuvėje galima atsiimti prizą.
Jeigu žaidėjas laimi pagrindinį prizą, jis turi kreiptis elektroniniu paštu: prizas@zaisluplaneta.lt ir su laimėtoju bus susisiekta per 3 darbo dienas bei suderintos visos sąlygos dėl galimybės atsiimti pagrindinį prizą. Žaidimo laimėtojui nurodyta tvarka neatsiėmus laimėto prizo, prizas lieka Organizatoriaus nuosavybe. Žaidimo prizas nekompensuojamas.
12. Žaidimo prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.
13. Boommio taškai (5, 8 ir 10) gali būti iškeisti į Boommio programėlėje esančių partnerių dovanų kuponus, o šie kuponai gali būti panaudojami Boommio programėlėje ir partnerių nustatytais terminais ir sąlygomis.


II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
13. Atkreipiame dėmesį, jog Organizatorius nerenka ir netvarko kiekvieno Žaidime dalyvaujančio fizinio asmens (t. y. Boommio programėlės naudotojų) asmens duomenų. Tokių asmens duomenų valdytojas yra Boommie mobiliosios programėlės savininkas: UAB „ALADIN INNOVATIONS”, įmonės kodas 305350466, adresas: Kauno g. 16-306, Vilnius.
14. Organizatorius renka ir tvarko tik Pagrindinio prizo laimėtojo asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas bei kontaktiniai duomenys (pvz., el. paštas ir (ar) telefono numeris). Minėti laimėtojo duomenys bus tvarkomi Žaidimo prizo įteikimo tikslu, taip pat siekiant užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie suteiktas išmokas (prizo vertę). Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlyga: Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str., 1 d., c p., t. y. Organizatoriui taikoma teisinė prievolė.
Jeigu Pagrindinio prizo laimėtojas bus nepilnametis, tokiu atveju Organizatorius turi teisę rinkti ir tvarkyti vieno iš jo tėvų/globėjų aukščiau nurodytus asmens duomenis dėl aukščiau nurodytų priežasčių.
15. Prizo laimėtojų asmens duomenis saugosime 10 metų nuo dalyvavimo žaidime pabaigos.
16. Prizo laimėtojų asmens duomenys gali būti perduoti valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – mokesčių institucijoms), auditoriams, siuntų pristatymo įmonei (jeigu prizas ir / ar kita dovana yra pristatoma į namus) bei kitiems pasitelktiems paslaugų tiekėjams (Duomenų tvarkytojams), kai pvz., informacinių sistemų priežiūrą atliekantiems paslaugų teikėjams.
17. Informuojame, kad Jūs turite teisę prašyti susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti, savo asmens duomenis, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu bei apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, o manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt).
18. Asmenys dalyvaujantys žaidime, dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Organizatorių el. paštu dap@kotrynagroup.com.


III. KITOS SĄLYGOS
19. Visus su Žaidimo prizais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Organizatorius.
20. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas ir/ar nuostolius, susijusius su dalyvavimu žaidime.
21. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias žaidimo taisykles ir sąlygas, apie tai informuojant socialinio tinklo „Facebook“ „Žaislų planeta“ paskyroje ir elektroninėje parduotuvėje www.zaisluplaneta.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo pranešimo paskelbimo momento arba nuo vėlesnės pranešime nurodytos datos.
22. Konkurso taisyklės ir sąlygos skelbiamos www.zaisluplaneta.lt