I-V: 9:00-16:00 (švenčių dienomis nedirbame)

Internetinių parduotuvių privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame bei tvarkome Jums naudojantis  „KOTRYNA GROUP“, UAB juridinio asmens kodas 121673734, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 34, LT-02189 Vilnius (toliau – Mes, Kotryna group arba Duomenų valdytojas), priklausančiomis ir valdomomis internetinėmis svetainėmis ir (ar) el. parduotuvėms (toliau – El. Parduotuvė) ar kitomis 3 punkte aprašytomis paslaugomis.

1.2. Mes gerbiame ir rūpinamės Jūsų privatumu bei asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

1.3. Mes (UAB „Kotryna group“) kartu su kitomis grupės įmonėmis (SIA „Kotryna“, OU „Kotryna“, OY „Kotryna“) veikiame kaip Bendri duomenų valdytojai (kaip tai apibrėžta Reglamente). Dėl šios priežasties tarp grupės įmonių yra sudaryta Bendro valdymo sutartis pagal kurią nustatome bendrus asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

2. Politikoje vartojami terminai ir asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

2.2. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).​

2.3.​​​​​​Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai bei su tvarkymu susijusi informacija

3.1. Mūsų atliekamos Asmens duomenų tvarkymo operacijos, pagal tikslus:

Tvarkymo tikslas:

Tvarkomi asmens duomenys:

Teisėto tvarkymo sąlygos

Saugojimo terminai

Paskyros registracija ir administravimas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad Jūs galėtumėte susikurti El. Parduotuvės paskyrą bei pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis.

Identifikaciniai duomenys (registracija):

 • vardas ir pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;

Kai El. Parduotuvės paskyra sukuriama naudojantis Facebook paskyra (susiejamas prisijungimas) – Facebook paskyros duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis (šifruotas).

Paskyros duomenys:

 • Mėgstamų prekių sąrašas (prekės, kaina),veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (pvz., IP adresas; Jungimosi informacija, aktyvumas;),
 • One Family (lojalumo) kortelės duomenys (jei savo paskyrą susiejate su One Family kortele)*;
 • informacija apie  tiesioginę rinkodarą (jei ją užsisakėte);
 • elektroninių laiškų duomenys (pvz., kai Jums susikūrus paskyrą interneto svetainėje siunčiame pasveikinimo laišką; ar prašote atkurti pamirštą slaptažodį.

Užsakymo duomenys:

(jeigu vykdyta)

 • pristatymo adresas;
 • prekės aprašymas;
 • prekės kaina;
 • vienetų skaičius ir pan.

Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu kai susikuriate savo paskyrą El. Parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Mūsų teisėtas interesas suteikti Jums paskyrą El. parduotuvėje (įskaitant paskyros palaikymą, priežiūrą, paskyros ir (ar) siūlomų prekių ir paslaugų gerinimą, tobulinimą ir (ar) kt. paslaugas susijusias su paskyros administravimu).

(Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Jūsų paskyrą ir ten esančius Jūsų  asmens duomenis mes saugome 3 metus, nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros ir (ar) jeigu Jūs neatliekate jokių užsakymų El. Parduotuvėje.

Apie paskyros deaktyvaciją ir (ar) panaikinimą būsite informuojami atskiru pranešimu.

 

Minėtus asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs susikuriate ir (ar) naudojatės savo paskyra. Tačiau Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, Mes negalėsime sukurti Jūsų paskyros.

Savo paskyroje Jūs galite matyti ir (ar) ištaisyti informaciją apie save, keisti tiesioginės rinkodaros nustatymus, taip pat naudotis visomis El. Parduotuvės paslaugomis.

*Jeigu dalyvaujate One Family lojalumo programoje, informacija apie šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateikiama One Family lojalumo programos privatumo pranešime https://www.onefamily.lt/lt/taisykles.

Elektroninės prekybos vykdymas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtumėte El. Parduotuvėje užsakyti Mūsų siūlomas prekes, o Mes galėtume jas Jums pristatyti (t. y. sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį).

 

Identifikaciniai duomenys:

 • vardas ir pavardė.

Kontaktiniai duomenys:

 • elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris.

Užsakymo duomenys:

 • pristatymo adresas;
 • prekės aprašymas;
 • prekės kaina;
 • vienetų skaičius.

 

Tarp Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis, kurią sudarote užsakydami prekių El. Parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).

Jūsų užsakymo duomenis (sutartis)  saugosime 10 metų, nuo užsakymo pristatymo dienos, net ir panaikinus Jūsų paskyrą El. Parduotuvėje.

Pirkdami El. Parduotuvėje, privalote susipažinti ir sutikti su Mūsų prekių pirkimo – pardavimo El. Parduotuvėje taisyklėmis.

Rinkodara

(įskaitant tiesioginę rinkodarą bei prekių ir (ar) paslaugų reklamą)

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume Jums siųsti tiesioginę rinkodarą (pvz., naujienlaiškius, suasmenintus pasiūlymus ir pan.) bei

Reklamuoti savo prekes ir (ar) paslaugas soc. medijose.

Identifikaciniai duomenys:

 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris.

Paslaugų ir (ar) lojalumo programos naudojimosi duomenys:

 • informacija apie dominančias prekes ir (ar) paslaugas, pirktų prekių ir (ar) paslaugų naudojimosi duomenys;
 • Naršymo Svetainėje duomenys ar kiti duomenys, padedantys pritaikyti siūlomą tiesioginę rinkodarą individualiai klientui (pvz., informacija apie vaikus ir pan.).

Jūsų duotas sutikimas tvarkyti duomenis Rinkodaros tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

 

Tiesioginę rinkodarą, pagal Jūsų sutikimą, Mes Jums siųsime iki tol, kol šis sutikimas galios, tačiau neilgiau nei 5 metus.

 

Patį sutikimo faktą (t. y. informaciją apie tai, jog davėte sutikimą) mes saugosime 2 metus skaičiuojant nuo jo galiojimo pasibaigimo dienos.

 

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs susikuriate savo paskyrą ir duodate sutikimą siųsti jums tiesioginę rinkodarą.

Tiesioginės rinkodaros žinučių bei prekių ir (ar) paslaugų reklamos turinį sudarys mūsų administruojamų parduotuvių tinklų pranešimai. Minėti paslaugų naudojimosi duomenys, bus skirti tiesioginės rinkodaros individualizavimui, t. y.  tam, kad Kotryna group teikiami rinkodaros pasiūlymai kuo tiksliau atitiktų Kliento pageidavimus, lūkesčius ir interesus bei suteiktų galimybę gauti aktualius reklaminius pasiūlymus.

Atkreipiame dėmesį, jog davus sutikimą dėl rinkodarinės informacijos gavimo, Jūs taip pat sutinkate, jog UAB „Kotryna Group“ Jūsų asmens duomenis taip pat naudos minėtų parduotuvių tinklų ir (ar) prekės ženklų prekių ir paslaugų reklamavimui (t. y. reklamos rodymui Jums ir (ar) į Jus panašiems vartotojams) socialinėse medijose (pvz., facebook, google ir pan.).

Savo paskyroje, skiltyje „Sutikimai“ Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti rinkodaros, t . y. tiesioginės rinkodaros gavimo el. paštu ir (ar) SMS žinute, ar duomenų naudojimo reklamai soc. medijose. Atsisakyti  rinkodaros, tai pat galėsite sekdami nuorodas gautame naujienlaiškyje. Verta paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).

Prekių grąžinimas, pinigų susigrąžinimas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad užtikrintume Jūsų teisę gražinti EL. Parduotuvėje pirktas prekes bei susigrąžinti pinigus į savo banko sąskaitą.

Kontaktiniai duomenys:

 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris.

Užsakymo duomenys (grąžinimo registracija):

 • Užsakymo numeris;
 • Grąžinimo priežastis;
 • Grąžinamos prekės;
 • Grąžinimo būdas;
 • Adresas, pašto kodas (kai grąžinama per kurjerį);
 • Grąžinamos prekės nuotraukos.

Mokėjimo duomenys:

 • Vardas ir pavardė;
 • Banko sąskaitos numeris;

Mums taikoma teisinė prievole įgyvendinti vartotojų teises pagal įstatymus ir vidaus procedūras bei Mums taikoma teisine prievole saugoti šiuos dokumentus (Reglamento 6 str. 1 d. c. p.).

 

 

Jūsų asmens duomenys, esantys prekių grąžinimo akte bus saugomi 10 metų.

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai užpildote prekių grąžinimo aktą (formą). Formoje prašomi asmens duomenys reikalingi, tam, kad galėtumėte grąžinti prekes bei susigrąžinti pinigus.

Paklausimų administravimas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume įvertinti ir išnagrinėti Jūsų pateiktus paklausimus ir pateikti Jums atsakymą.

Identifikaciniai duomenys:

•    Vardas ir Pavardė.

Kontaktiniai duomenys:

 • Adresas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris.

Turinio duomenys:

 • Paklausimo aprašymas (žinutė);
 • Dokumentai, patvirtinantys skundą.

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate siųsdami Mums paklausimus nesusijusius su galimu Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų pažeidimu (Reglamento 6 str. 1 d. a  p.).

 

Mums taikoma teisinė prievole išnagrinėti Jūsų prašymą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų ir pateiktu Jums atsakymą (Reglamento 6 str. 1 d. c p.).

 

Jūsų pateiktus paklausimus, Mes tvarkome visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugome 6 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos (išskyrus viešoje erdvėje pateikiamą komunikaciją).*

 

 

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai siunčiate Mums savo prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, viešoje erdvėje, įskaitant socialinių tinklų komunikacijoje ir pan.) arba El. Parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis“ užklausos formoje.

*Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Pokalbių įrašymas

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą ir (ar) sandorių sudarymą atliekamą telefoniniais pokalbiais.

 

Identifikaciniai duomenys:

 • Telefono numeris.

Pokalbio duomenys:

 • Pokalbio įrašas;
 • Techniniai duomenys (kaip data, trukmė ir pan.)

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate susiekus su mumis telefonu ir išklausius informaciją apie tai, kad pokalbis bus įrašomas bei toliau tęsdami šį pokalbį (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Jūsų pokalbio įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio pasibaigimo datos.*

 

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs skambinate Mums, nurodytais telefono numeriais, norėdami užsisakyti prekes, pranešti apie kilusius rūpesčius ar prašyti jums reikalingos informacijos. 

*Pokalbio įrašai, kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., sutarties sudarymas / nutraukimas, skundo pateikimas / nagrinėjamas ar pan.), bus priskiriami prie kitų šioje politikoje numatytų tvarkymo tikslų bei kaip įrodymai saugomi atitinkamą laikotarpį.

Komunikacija viešoje erdvėje

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniais tinklais ir (ar) kitomis priemonėmis.

Kotryna group valdomos soc. tinklų paskyros:

Facebook

@babycityLT

@kidzoneLT

@zaisluplaneta

@onefamily.lt

@PlaygroLietuva

Instagram

babycity_toycity

kidzone.lt

zaislu.planeta

Lego_lietuva

ovs_kidslithuania

mothercarelithuania

Youtube

BabyCity/ToyCity Lietuva

Žaislų Planeta

KidZone Lietuva

Naujausi žaislai

Kotryna Group

LinkedIn

Kotryna Group

Identifikaciniai duomenys:

 • Vardas ir Pavardė  (pavadinimas);

Komunikacijos duomenys:

 • Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar apsilankymą ir kt.);
 • Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė);
 • Atsiųstas pranešimas (turinys);
 • Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.);
 • Informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.);
 • Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

 

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate lankydamiesi ir (ar) komunikuodami su Mumis, Mūsų valdomose soc. tinklų paskyrose (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo.*

 

Neleistinos komunikacijos atveju (kaip pvz., šmeižimas, Bendrovės reputacijos menkinimas ar pan.), šią komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį siekiant apginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų (soc. tinklo paskyroje), kai lankotės ir (ar) komunikuojate su Mumis, Mūsų valdomose soc. tinklų paskyrose.

* Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook Inc., Instagram Inc., LinkedIn Inc., valdomose platformose), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu minėtuose socialiniuose tinkluose, siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo nuostatomis.

Personalo atranka

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad galėtume įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą į Mūsų siūlomą darbo ir (ar) praktikos vietą bei su Jumis komunikuoti.

 

Identifikaciniai (bendrieji) duomenys:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Adresas (neprivaloma);
 • Gimimo data (neprivaloma).

Kontaktiniai duomenys:

 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Nuorodos į socialinių tinklų paskyras (neprivaloma).

CV (gyvenimo aprašymo) duomenys:

 • Darbo istorija (patirtis);
 • Išsilavinimo istorija (įskaitant mokomuosius kursus ir sertifikatus);
 • Kalbos;
 • Kiti įgūdžiai, atsižvelgiant į jūsų pareigas, į kurias pretenduojate;
 • Nuotrauka (neprivaloma)
 • Reziumė (gali apimti nuotraukas ir vaizdo įrašus) (neprivaloma)

Papildomi duomenys:

 • Atlyginimo lūkesčiai;
 • Pageidaujamas darbas ir (arba) darbo valandos);
 • Paraiškos priedai (rekomendacijos, motyvacinis laiškas ir pan.) (neprivaloma);
 • Kontaktinė informacija rekomendacijoms gauti (neprivaloma).

Atrankos metu sugeneruoti duomenys:

 • Darbo pokalbio proceso metu pasižymėtos pastabos (be kita ko, tokioms pastaboms gali būti priskiriamas mūsų įvertinimas jums kaip kandidatui);
 • Jūsų atliktų testų ir/ar praktinių užduočių rezultatai;
 • Paraiškos duomenys (pvz. paraiškų skaičius,  pokalbio dėl darbo data, pastabos, pranešimai).

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate siųsdami mums savo gyvenimo aprašymus ir (ar) kt. informaciją, t. y. dalyvaudami personalo atrankoje (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

 

Jūsų sutikimas, kurį Mums duodate (rašytine forma), kad Jūsų asmens duomenis galėtume naudoti ateityje planuojamų personalo atrankų metu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

 

Jūsų pateiktus ir (ar) atrankos metu sugeneruotus asmens duomenis mes tvarkome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją.

 

Pasibaigus atrankai ir nepasirinkus Jūsų kandidatūros į pageidaujamą darbo vietą, Mes galime prašyti atskiro Jūsų  sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis galėtume pasaugoti ir naudoti Juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei su jumis susisiekti. Tačiau šie duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 1 metus, skaičiuojant  nuo sutikimo gavimo.

 

Jeigu Jūs savo asmens duomenis (CV ir pan.) siųsite Mums el. paštu, nepaisant to, kad nesame paskelbę atrankos į darbo (ir) ar praktikos vietą, tokiu atveju šiuos Jūsų asmens duomenis Mes galime tvarkyti 1 metus (t. y. saugoti ir naudoti Juos, kad galėtume svarstyti Jūsų kandidatūrą ateityje skelbiamų personalo atrankų metu).

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų kai Jūs dalyvaujate Mūsų organizuojamose personalo atrankose ir (ar) siunčiate Mums savo gyvenimo aprašymus norėdami pas Mus įsidarbinti (ar) atlikti praktiką. Taip pat iš trečiųjų asmenų vykdančių personalo atranką (pvz., duomenų tvarkytojų).

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Todėl, prašome Jūsų saugoti savo privatumą bei siunčiant Mums savo duomenis nenurodyti perteklinių ir (ar) nereikalingų asmens duomenų (kaip pvz. asmens kodo, sveikatos ir (ar) kitų specialiųjų kategorijų duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, turto duomenų ir pan.).

Atkreipiame dėmesį, kad siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą ir (ar) pateiktas rekomendacijas, gavus atskirą Jūsų sutikimą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus darbdavius bei pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir (ar) dalykines savybes.

 

4. Duomenų perdavimas

4.1. Jūsų užsakymo duomenis (įskaitant asmens duomenis) galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems EL. Parduotuvėse užsakytų Jūsų prekių ar paslaugų pristatymo suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

4.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti El. Parduotuvę ir saugoti jose esančius duomenis (pvz., duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.), taip pat specializuotų rinkodaros paslaugų teikėjams.

4.3. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

4.4. Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

5. Informacija apie nepilnamečius

5.1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis El. Parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

6. Nuorodos į kitus interneto puslapius

6.1. Šios privatumo nuostatos taikomos „KOTRYNA GROUP“, UAB interneto svetainėms, kuriose jos yra skelbiamos. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Todėl, išeidami iš Mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

 

7. Duomenų saugumas

7.1. Kotryna group tvarkydama Jūsų asmens duomenis taiko tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

7.2. Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

7.3. Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

8. Jūsų pareigos

8.1. Užsakymo ar paskyros registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis El. Parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

8.2. Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

 

9. Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

9.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

9.1.1. prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

9.1.2. prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;

9.1.3. prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys („teisė būti pamirštam“);

9.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

9.1.5. prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“);

9.1.6. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

9.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ([email protected]).

 

9.2. Kotryna group, Jūsų atžvilgiu, netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

 

9.3. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis:

9.3.1. Savo El. Parduotuvės paskyroje – savo paskyroje galite susipažinti su Mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros ir kt.;

9.3.2. El. Parduotuvėje integruotomis asmens duomenų teisių įgyvendinimo formomis („BDAR teisių įgyvendinimo formos“) – užpildžius šias prašymo formas, esančias šalia privatumo politikos, galite prašyti, jog įgyvendintume 10.1. p. išvardintas Jūsų teises (pagal prašymo formos turinį);

9.3.3. Kreipdamiesi į Kotryna group, tiesiogiai darbuotojo darbo vietoje, elektroniniu paštu: [email protected] arba registruotu paštu adresu Dariaus ir Girėno g. 34A, LT-02189 Vilnius.

 

9.4. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis 10.3. p. nurodytomis priemonėmis, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę (identifikuotis) šiomis priemonėmis:

9.4.1 Kai savo teises įgyvendinate prisijungę prie savo El. Parduotuvės paskyros – identifikacija vykdoma pagal Jūsų paskyros prisijungimo duomenis (el. pašto adresą, slaptažodį);

9.4.2. Kai savo teises įgyvendinate naudojantis El. parduotuvėje integruotomis „BDAR teisių įgyvendinimo formos“ – identifikacija vykdoma pagal Jūsų Vardą, Pavardę ir El. pašto adresą, Telefono numerį (neprivaloma) ir (ar) lojalumo kortelės numerį (kai ją turite);

9.4.3 Kai savo teises įgyvendinate kreipdamiesi į Mus el. paštu ar registruotu paštu – identifikuotis galite vienu iš šių būdų:

9.4.3.1. Kartu su prašymu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai prašymas pateikiamas tiesiogiai darbuotojo darbo vietoje);

9.4.3.2. Kartu su prašymu pateikiant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (kai prašymas siunčiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį);

9.4.3.3. Prašymą patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, kaip pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan. (kai prašymas yra siunčiamas el. paštu ar pateikiamas kitomis el. priemonėmis).

 

9.5. Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą (t. y. įgyvendinsime Jūsų teises ir (ar) atsisakysime jas įgyvendinti). Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį.

 

9.6. Atsakymas Jums bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

 

9.7. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

 

10. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2023-11-10. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją El. Parduotuvėje . Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, todėl raginame domėtis savo privatumu bei šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

10.1. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected] bei paštu, adresu: Dariaus ir Girėno g. 34A, LT-02189 Vilnius.

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Todėl prieš teikiant oficialų skundą, rekomenduojame pirmiau susisiekti su Mumis ([email protected]).

11.2. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Todėl nepavykus susitarti, nesutarimai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.